Články o poľovníctve

08.10.2013 12:42

Ako sa má správať poľovný hosť

Ešte v decembrovom čísle časopisu Naše poľovnictvo z roku 2011 bolo uverejnené zaujímavé "desatoro", ktoré bolo pôvodne na rube členskej poľovníckej legitimácie z roku 1950. Určené je primárne pre "poľovných hostí", má však čo povedať aj dnešným poľovníkom, či už sú...
03.10.2013 15:51

Zariadenia na predkladanie krmiva

Dávame do Vašej pozornosti článok doc. Ing. Ladislava Zelinku, PhD., a Ing. Tibora Benčiča, ktorý bol uverejnený v minuloročnom októbrovom čísle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo pod názvom "Pod strechou", veríme že Vám poskytne potrebné informácie. Klasické jasličkové kŕmidlo...
30.09.2013 12:34

Údržba a ošetrovanie vábničiek

Tento mesiac Vám dávame do pozornosti článok Františka Stoličného, ktorý vyšiel v minuloročnom júlovom čísle časopisu MYSLIVOST (7/2012) zaoberajúci sa strastlivosťou o vábničky. K individuálnemu spôsobu poľovania patrí vábenie zveri. Preľstiť ostražitú poľovnú zver a vtáctvo a privábiť...
21.08.2013 10:58

Rast parožia- opakujúci sa cyklus

V minuloročnom augustovom vydaní časopisu MYSLIVOST (8/2012) bol uverejnený článok Jozefa Ferenca o každoročnej výmene paražia u jelenej zveri "Rast parožia- opakujúci sa cyklus". Sme presvedčení, že nieje určený len začínajúcim poľovníkom, veď opakovanie je matkou múdrosti a tak Vám...
02.07.2013 17:40

Vábenie diviačej zveri

S blížiacim sa začiatkom sezóny lovu dospelej diviačej zveri by sme Vám radi dali do pozornosti článok Františka Stoličného, ktorý bol uverejnený v júnovom čísle časopisu MYSLIVOST (6/2013) pod názvom Vábenie diviakov. Jedným z najzaujímavejších, najvzrušujúcejších, napínavých, atraktívnych a...
18.06.2013 15:44

Poľovnícke tradície a obyčaje

Každému začínajúcemu poľovníkovi chvíľu trvá kým si osvojí zásady a zvyky podľa ktorých sa správajú poľovníci pri výkone práva poľovníctva a pri poľovníckych podujatiach. Nie každý poľovnícky harcovník vie povedať mladšiemu, prečo sa tá alebo oná poľovnícka zásada  dodržiava. Jednoducho tieto...
14.04.2013 16:37

Dôležitosť predkladania soli zveri

Celoročná kontrola a dopĺňanie soľníkov, neustále a všade spomínaná potreba predkladania soli a dôležitosť soli pre zver ... soľ ... soľ ...soľ ... !!! Prečo je teda tak dôležitá pre zver? Tak ako všetky bylinožravce, tak aj voľne žijúca raticová zver, má nedostatok minerálnych látok a stopových...

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode