o nás

Názov ,,BRDO“ si naše poľovnícke združenie prepožičalo od druhého najvyššieho položeného bodu v revíri, vrchu Brdo (633 m n. m.). Združenie je členom Slovenskej poľovníckej komory a v súčasnosti má 25 členov a dvoch čakateľov.

Poľovnícke združenie zveľaďuje poľovný revír a cieľavedomo sa stará o poľovnú zver v spolupráci s obhospodarovateľmi lesných a poľnohospodárskych pozemkov ako aj s občanmi jednotlivých obcí v katastroch ktorých sa poľovný revír nachádza. Členovia sa aktívne zúčastňujú brigádnickej činnosti pri obnove a budovaní prikrmovacích zariadení a posedov, ako aj na prikrmovaní zveri, údržbe a zveľaďovaní poľovníckej chaty.

V kynologickej práci sa členovia PZ starajú o prípravu a chov poľovne upotrebiteľných psov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výkonu práva poľovníctva.

Činnosť združenia však nie je zameraná len na starostlivosť o zver a jej lov, ale aj na prezentáciu poľovníctva pred širokou nepoľovníckou verejnosťou.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:

Predseda PZ: Ing. Rudolf Bambuch

Podpredseda PZ: Ing. Rudolf Šulek

Poľovnícky hospodár: Ján Bartoš

Finančný hospodár: Ing. Ján Bučan

Dozorná rada:  Róbert Kracina, PhDr. Lýdia Miartuš, Ing. Jakub Šulek

Tajomník PZ: Ing. Ladislav Hudák

Juraj Bartko

Ing. Ján Bartoš

Ing. Jakub Bartoš

Ing. Miloš Bešinský

Ján Bučan

Ing. Ján Kučera

Ing. Karol Kvál

MUDr. Michal Masaryk

Július Michálek 

Ing. Slavomír Milde

Jozef Mlynárik

Marek Neumann

Ing. Tomáš Pataky

Adam Ponický

MVDr. Jozef Rejko

Ján Slančík

Mgr. Angela  Zummerová

ČAKATELIA:

JUDr. Ivan Heger

Ing. Igor Trnka

Ľubomír Víglaský

 

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode