Kritériá chovnosti

SRNČIA ZVER: Minimálne parametre parožia chovných srncov

POĽOVNÁ OBLASŤ:  S - VI – ŠTIAVNICKÉ POHORIE

Vysvetlivky: P-pravidelný


Za lovné sa považujú:

-všetky 6 ročné a staršie srnce

Za nevhodné na ďalší chov sa považujú:

- 1 ročné srnce, ak nedosahujú stanovenú dĺžku kmeňov

- 2 až 5 ročné srnce, ak nespĺňajú dva parametre vrátane parametra č. 4

- parameter č. 5 je pre hodnotiteľskú komisiu len pomocný

- srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, zlomená  pučnica, viac kmeňov a  podobne)

 
JELENIA ZVER: Minimálne parametre parožia chovných jeleňov

POĽOVNÁ OBLASŤ:  S - VI – ŠTIAVNICKÉ POHORIE

Vysvetlivky: ostro, tupo- ostro alebo tupo ukončené kmene


Za vhodné na ďalší chov sa považujú jelene:

- ktoré dosahujú minimálne hodnoty parožia chovných jeleňov vo všetkých parametroch v závislosti od veku

Za lovné sa považujú jelene:

- 11 ročné a staršie

- ktoré sa nepovažujú za vhodné na ďalší chov na základe vyššie uvedených kritérií

- s trvalou deformáciou parožia

- 4 ročné a staršie nekorunové alebo len jednostranne korunové

- 3 ročné a staršie s členitosťou šestoráka alebo nepravidelného osmoráka

            

 
DANIELIA ZVER: Minimálne parametre parožia chovných danielov

POĽOVNÁ OBLASŤ:  S - VI – ŠTIAVNICKÉ POHORIE, LOKALITA: D8Za vhodné na ďalší chov sa považujú daniele:

- ktoré dosahujú minimálne hodnoty vo všetkých stanovených parametroch  parožia v závislosti od veku

- ktorých parožie vykazuje znaky len mechanického poškodenia, ale inak dosahuje parametre danielov vhodných na ďalší chov

Za lovné sa považujú daniele:

- 8 ročné a staršie

- bez ohľadu na vek s trvalými abnormalitami parožia – deformácie (napr. chýbajúca očná alebo stredná vetva)

 

MUFLÓNIA ZVER: Minimálne parametre rohov chovných muflónov

POĽOVNÁ OBLASŤ:   S - VI – ŠTIAVNICKÉ POHORIE

Za lovné sa považujú muflóny:

 - 6 ročné a staršie

 - ktoré nedosahujú hodnoty podľa uvedených parametrov

 - vrastavé pri C - indexe mínus 2 body

 - so silnou odlupčivosťou na obidvoch rohoch

 

 

 

 

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode