Zaujímavosti

14.01.2021 21:56

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

Z dôvodu početnosti stavov jelenej, danielej a muflónej zveri, ako aj z dôvodu, že lov tejto zveri bol v tejto poľovníckej sezóne obmedzený aj eradikačným lovom diviačej zveri pre africký mor ošípaných, či inými opatreniami v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia Covid-19, Ministerstvo...
21.08.2020 20:38

Životné jubileum S. Milde

V týchto dňoch sa okrúhleho životného jubilea dožíva náš tajomník a správny poľovnícky kolega Slavomír Milde. Slavo je známy svojou ochotou vždy pomôcť a priložiť ruku k dielu. Je to nielen vášnivý poľovník, ale aj zanietený kynológ, odchoval a pripravil pre naše PZ už viacero šikovných a...
15.06.2020 21:31

Životné jubileum Ing. R. Bambuch

Životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva Predseda nášho PZ, skúsený a vášnivý poľovník Rudko Bambuch. Rudko, želáme Ti aby Ti zdravie slúžilo, aby si mal aj naďalej dostatok elánu a zanietenia pre prácu v združení a v poľovníckom stave. Prajeme Ti veľa rodinnej pohody a spokojnosti.
04.06.2020 21:22

Životné jubileum Ing. R. Šulek

V týchto dňoch sa okrúhle životného jubilea- 60. rokov, dožíva Podpredseda nášho PZ, dobrý kamarát a správny človek Ing. Rudolf Šulek. Milý Rudko, želáme Ti predovšetkým pevné zdravie, veľa životného optimizmu, rodinnej pohody, spokojnosti. Aby Ti Diana aj naďalej dopriala veľa krásnych...
18.04.2020 20:38

Životné jubileum Jozef Mlynárik

V týchto dňoch sa krásneho životného jubilea dožíva náš kolega, skúsený poľovník, výborný strelec Jozef "Sylvo" Mlynárik. Sylvo je nielen odborník v oblasti lesníctva, ale podieľal a stále aktívne sa podieľa na výchove generácií mladých poľovníkov ako strelecký inštruktor. Mnohí...
04.10.2019 21:06

Smútočné oznámenie- Ing. Jozef Zalibera

Dňa 28. septembra, vo veku 79 rokov nás navždy opustil kamarát, kolega a vášnivý poľovník Ing. Jozef Zalibera.Venujme mu tichú spomienku.
21.05.2019 07:04

Posledná rozlúčka s JUDr. Vladimírom Štulrajterom

Dňa 20.mája 2019 nás vo veku 71 rokov navždy opustil kolega, kamarát, skúsený a vášnivý poľovník JUDr. Vladimír Štulrajter. Posledná rozúčka s ním sa bude konať vo štvrtok 23. mája 2019 o 16:00 na zvolenskom cintoríne. Česť jeho pamiatke.
25.01.2019 11:45

Gratulácia jubilantovi R. Kracinovi

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea člen nášho poľovníckeho združenia a vášnivý poľovník  Robko Kracina. V mene všetkých členov náško PZ, Róbertovi želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a životnej pohody. Jubilantovi, želáme aby mu aj naďalej slúžila dobrá muška a...
25.09.2018 08:27

Gratulácia Ing. Jánovi Bartošovi

V týchto dňoch sa  požehnaného okrúhleho životného jubilea dožíva dlhoročný predseda nášho poľovníckeho združenia, vášnivý poľovník, svedomitý lesník, naslovovzatý odborník a milovník prírody Ing. Ján Bartoš. Janko, jemu vlastným a neodmysliteľným energickým prístupom a svedomitou...
30.03.2018 10:56

Jubileum J. Kučeru

Na konci marca do klubu šesťdesiatnikov vstúpil náš  člen a skúsený poľovník a lesník Janko Kučera. Je nám veľkým potešením, zaželať Ti milý Janko, zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá- veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Jubilantovi želáme aj veľa daľsích...

Fotogaléria: Zo života PZ

Táto fotogaléria je prázdna.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode