Zaujímavosti

18.04.2020 20:38

Životné jubileum Jozef Mlynárik

V týchto dňoch sa krásneho životného jubilea dožíva náš kolega, skúsený poľovník, výborný strelec Jozef "Sylvo" Mlynárik. Sylvo je nielen odborník v oblasti lesníctva, ale podieľal a stále aktívne sa podieľa na výchove generácií mladých poľovníkov ako strelecký inštruktor. Mnohí...
04.10.2019 21:06

Smútočné oznámenie- Ing. Jozef Zalibera

Dňa 28. septembra, vo veku 79 rokov nás navždy opustil kamarát, kolega a vášnivý poľovník Ing. Jozef Zalibera.Venujme mu tichú spomienku.
21.05.2019 07:04

Posledná rozlúčka s JUDr. Vladimírom Štulrajterom

Dňa 20.mája 2019 nás vo veku 71 rokov navždy opustil kolega, kamarát, skúsený a vášnivý poľovník JUDr. Vladimír Štulrajter. Posledná rozúčka s ním sa bude konať vo štvrtok 23. mája 2019 o 16:00 na zvolenskom cintoríne. Česť jeho pamiatke.
25.01.2019 11:45

Gratulácia jubilantovi R. Kracinovi

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea člen nášho poľovníckeho združenia a vášnivý poľovník  Robko Kracina. V mene všetkých členov náško PZ, Róbertovi želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a životnej pohody. Jubilantovi, želáme aby mu aj naďalej slúžila dobrá muška a...
25.09.2018 08:27

Gratulácia Ing. Jánovi Bartošovi

V týchto dňoch sa  požehnaného okrúhleho životného jubilea dožíva dlhoročný predseda nášho poľovníckeho združenia, vášnivý poľovník, svedomitý lesník, naslovovzatý odborník a milovník prírody Ing. Ján Bartoš. Janko, jemu vlastným a neodmysliteľným energickým prístupom a svedomitou...
30.03.2018 10:56

Jubileum J. Kučeru

Na konci marca do klubu šesťdesiatnikov vstúpil náš  člen a skúsený poľovník a lesník Janko Kučera. Je nám veľkým potešením, zaželať Ti milý Janko, zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá- veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Jubilantovi želáme aj veľa daľsích...
08.02.2018 14:13

Životné jubileum JUDr. Vladimíra Štulrajtera

Krásneho životného jubilea 70 rokov sa v týchto dňoch dožíva náš člen, skúsený a zanietený poľovník Vladko Štulrajter. Jubilantovi želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného elánu, pohody a samozrejme ešte veľa poľovníckych úspechov.
15.01.2018 21:03

Životné jubileum MUDr. Michala Masaryka

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea člen nášho poľovníckeho združenia a vášnivý poľovník  MUDr. Michal Masaryk. V mene všetkých členov náško PZ, Miškovi želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a jemu povestného pozitívneho prístupu k životu. Jubilantovi, želáme aby mu...
05.09.2017 21:32

Spomienka na Ing. Jána Kučeru

Dňa 3. septembra 2017 nás navždy opustil zakladajúci člen PZ Brdo a zaslúžilý člen poľovníckeho združenia BRDO I. Ostrá Lúka, Ing. Ján Kučera. Dožil sa krásnych 92 rokov, 6 mesiacov a 9 dní. Venujte mu tichú spomienku.
14.01.2017 16:53

Životné jubileum Janka Bartoša

 V týchto dňoch sa životného jubilea- polstoročnice dožíva člen nášho poľovníckeho združenia a náš poľovnícky hospodár Janko Bartoš. Vitaj medzi päťdesiatnikmi Janko! Do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody. V mene všetkých členov nášho PZ, jubilantovi želáme...

Fotogaléria: Zo života PZ

Táto fotogaléria je prázdna.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode