Zaujímavosti

21.05.2019 07:04

Posledná rozlúčka s JUDr. Vladimírom Štulrajterom

Dňa 20.mája 2019 nás vo veku 71 rokov navždy opustil kolega, kamarát, skúsený a vášnivý poľovník JUDr. Vladimír Štulrajter. Posledná rozúčka s ním sa bude konať vo štvrtok 23. mája 2019 o 16:00 na zvolenskom cintoríne. Česť jeho pamiatke.
25.01.2019 11:45

Gratulácia jubilantovi R. Kracinovi

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea člen nášho poľovníckeho združenia a vášnivý poľovník  Robko Kracina. V mene všetkých členov náško PZ, Róbertovi želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a životnej pohody. Jubilantovi, želáme aby mu aj naďalej slúžila dobrá muška a...
25.09.2018 08:27

Gratulácia Ing. Jánovi Bartošovi

V týchto dňoch sa  požehnaného okrúhleho životného jubilea dožíva dlhoročný predseda nášho poľovníckeho združenia, vášnivý poľovník, svedomitý lesník, naslovovzatý odborník a milovník prírody Ing. Ján Bartoš. Janko, jemu vlastným a neodmysliteľným energickým prístupom a svedomitou...
30.03.2018 10:56

Jubileum J. Kučeru

Na konci marca do klubu šesťdesiatnikov vstúpil náš  člen a skúsený poľovník a lesník Janko Kučera. Je nám veľkým potešením, zaželať Ti milý Janko, zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá- veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Jubilantovi želáme aj veľa daľsích...
08.02.2018 14:13

Životné jubileum JUDr. Vladimíra Štulrajtera

Krásneho životného jubilea 70 rokov sa v týchto dňoch dožíva náš člen, skúsený a zanietený poľovník Vladko Štulrajter. Jubilantovi želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného elánu, pohody a samozrejme ešte veľa poľovníckych úspechov.
15.01.2018 21:03

Životné jubileum MUDr. Michala Masaryka

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea člen nášho poľovníckeho združenia a vášnivý poľovník  MUDr. Michal Masaryk. V mene všetkých členov náško PZ, Miškovi želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a jemu povestného pozitívneho prístupu k životu. Jubilantovi, želáme aby mu...
05.09.2017 21:32

Spomienka na Ing. Jána Kučeru

Dňa 3. septembra 2017 nás navždy opustil zakladajúci člen PZ Brdo a zaslúžilý člen poľovníckeho združenia BRDO I. Ostrá Lúka, Ing. Ján Kučera. Dožil sa krásnych 92 rokov, 6 mesiacov a 9 dní. Venujte mu tichú spomienku.
14.01.2017 16:53

Životné jubileum Janka Bartoša

 V týchto dňoch sa životného jubilea- polstoročnice dožíva člen nášho poľovníckeho združenia a náš poľovnícky hospodár Janko Bartoš. Vitaj medzi päťdesiatnikmi Janko! Do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody. V mene všetkých členov nášho PZ, jubilantovi želáme...
02.04.2016 19:56

Kontrolné streľby

Za príjemného jarného počasia sme sa v sobotu 2. apríla stretli na kontrolných streľbách na strelnici v Sielnici. Každý člen a čakateľ si pred začínajúcou poľovníckou sezónou nielen opať overil svoje strelecké schopnosti, ale mal aj možnosť si pod odborným dohľadom nastreliť svoje zbrane. Už sa...
15.03.2016 20:31

Chovateľská prehliadka trofejí OPK Zvolen

Počas siedmich dní, presnejšie v termíne od 14. do 20. marca mala šancu sa odborná poľovnícka ale aj laická verejnosť oboznámiť s trofejami ulovenej a uhynutej zveri v okrese Zvolen za poľovnícku sezónu 2015-2016. Na prehliadke samozrejme nechýbali ani trofeje z nášho revíru- a nemali sme sa veru...

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode