Články o poľovníctve

10.06.2015 14:03

Srnčie parožie a výživa

Autori: Ing. Matúš Rajský, PhD, Dr. Miroslav Vodňanský, PhD. V nasledovnom príspevku budeme prezentovať výsledky  pokusu so sledovaním tvorby parožia srncov vo vzťahu k výživovým podmienkam prvých...
08.09.2014 10:54

Jelenia ruja

Na september v jesennom lese čakajú nielen stovky poľovníkov, ale aj náhodných pozorovateľov. Každoročne sa opakujúce prírodné divadlo prináša zakaždým niečo nové. Obdobie jelenej ruje, sprevádzané mohutnými hlasovými prejavmi, má svoje zákonitosti i tajomstvá. Toto obdobie je často...
08.07.2014 17:04

Srnčia ruja

Spravidla od polovice júla prebieha v našich prírodných podmienkach srnčia ruja. Najskôr idú do ruje mladé srnky, ktoré nie sú vyčerpané vodením mláďat. "Predsvadobné" naháňačky sa odohrávajú najprv len ráno alebo navečer a keď ruja vrcholí, tak sa s naháňajúcou srnčou zverou môžeme stretnúť aj...
02.04.2014 16:51

Spomienky na lov sluky lesnej

S jarným ťahom slúk Vám prinášame pre spestrenie aj pohľad Ing. Mariána Šeba, ktorý si takto zaspomínal a zhodnitil situáciu ohľadom jarného lovu sluky lesnej v marcom čisle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Lov sluky lesnej na jarnom ťahu sa u nás riešil už pred vyše desaťročím. Slovenský...
28.03.2014 16:20

Hygiena diviny

Autor: Ján Krnáč Hygiena zveriny sú poľovníkom osvojené návyky, aby v konečnom dôsledku mohol z uloveného kusu získať čo najkvalitnejšiu divinu. Základnými krokmi pre dosiahnutie kvalitnej diviny je správna voľba spôsobu lovu zveri a tiež správne umiestnený presný zásah. Poznáme síce niekoľko...
29.01.2014 19:07

Zimný čas- čas trofejí

Autor: Ján Krnáč O pár týždňov sa po celom Slovensku naplno rozbehnú chovateľské prehliadky, na ktorých budú poľovníci prezentovať výsledky svojho chovateľského snaženia za uplynulú poľovnú sezónu. Návštevníci si budú môcť pozrieť krásne trofeje jeleňov, srncov, diviakov a inej poľovnej...
02.12.2013 19:33

Čas chrutia

Diviaky od nepamäti stelesňujú bojovnú silu. Odkedy sa traduje, že v ich bielych zbraniach planie tajomný oheň, neprestali byť inšpiráciou pre rozprávačov poľovníckych historiek. Prinášame Vám článok z web stránky časopisu Poľovníctvo a rybárstvo "Príchuť chrutia" uverejnený v novembri...
28.11.2013 12:11

Muflónia ruja

S prebiehajúcou rujou muflónej zveri, Vám prinášame článok Jozefa Ferenca uverejnený v minuloročnom decembrovom čisle časopisu MYSLIVOST (12/2012) "Muflón- našiel u nás domov", veríme že aj skúsení poľovníci si tak občerstvia svoje vedomosti o tejto zveri. Jedným z mála živočíchov úspešne...
28.10.2013 11:23

Čaro spoločných poľovačiek

Posledné mesiace v roku sa nesú v znamení spoločných poľovačiek. Ich priebeh - od nástupu až po skončenie - iste poznajú všetci poľovníci, ale väčšine nepoľovníckej verejnosti ostávajú záhalené rúškom tajomstva. Preto je potrebné verejnosť oboznamovať s tým, že spoločná poľovačka na diviaky,...
20.10.2013 17:09

Danielia ruja

S prebiehajúcou danieliou rujou, by sme radi upriamili Vašu pozornosť na článok Jozefa Ferenca s názvom Danielia pieseň lásky, ktorý bol uverejnený v septembrovom čísle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (9/2013). Dnes už len veľmi ťažko posúdime hlavnú príčinu vysadenia daniela škvrnitého (Dama...

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode