Spomienky na lov sluky lesnej

02.04.2014 16:51

S jarným ťahom slúk Vám prinášame pre spestrenie aj pohľad Ing. Mariána Šeba, ktorý si takto zaspomínal a zhodnitil situáciu ohľadom jarného lovu sluky lesnej v marcom čisle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.

Lov sluky lesnej na jarnom ťahu sa u nás riešil už pred vyše desaťročím.

Slovenský poľovnícky zväz roku 2003 spracoval údaje z vyše štyritisíc vychádzok poľovníkov do 454 revírov, ktoré sa zapojili do monitoringu sluky lesnej. Poľovníci videli za večer 1 až 4 sluky. Spolu zbadali takmer 15 000 slúk a počuli kvorkať alebo pískať ďalších 7 000. Vystrelili na 2 600 slúk a ulovili približne 700. Na podnet zväzu sa v marci 2004 konal medzinárodný seminár o sluke. Prišli odborníci z Rakúska, Maďarska, Česka, Slovinska, Chorvátska a Slovenska. Sekretár Federácie poľovníckych zväzov Európskej únie FACE Yves Lecocq uviedol, že výnimku na jarný lov sluky môže udeliť za určitých podmienok ministerstvo pôdohospodárstva príslušnej krajiny a netreba sa obracať na Brusel. Z referátov vyplynulo, že v Maďarsku lovili na jarnom a jesennom ťahu ročne asi 2 500 slúk. V Slovinsku sa sluka v roku 1993 dostala na zoznam chránených vtákov a odvtedy sa neloví. Predtým počas jesene lovili približne 200 slúk ročne. V Chorvátsku neviedli evidenciu o početnosti a love sluky. V Českej republike sa sluka od roku 2002 neloví. V minulosti však strieľali približne 2 000 slúk ročne. V Rakúsku tvoril jarný lov sluky asi dve tretiny a jesenný vykonávali pomocou psov. Ročne ulovili asi štyritisíc slúk. Hoci vo Francúzsku ročne lovili vyše dva milióny slúk, populácia mala stabilnú početnosť. V rámci Európskej únie sa počet slúk vtedy odhadoval na pätnásť miliónov.

Kroky na Slovensku

Naše ministerstvo pôdohospodárstva riešilo niekoľko rokov lov sluky na jarnom ťahu povoľovaním výnimiek za presne stanovených podmienok. Predtým sme lovili ročne asi 2 000 slúk. Roku 2009 vstúpil do platnosti nový zákon o poľovníctve a vykonávacia vyhláška 344/2009 Z. z., ktorá stanovila čas lovu sluky od 1. októbra do 30. novembra. Roku 2010 a ďalších už ministerstvo nevydalo mimoriadne povolenie na lov sluky na jarnom ťahu v čase jej ochrany. Novela vykonávacej vyhlášky z marca 2012 stanovila čas lovu sluky lesnej od 1. septembra do 30. novembra a ďalšia novela z decembra 2013 ho potvrdila.

Výsledok

Roku 2003 sme ulovili 2 342 slúk, roku 2009 len 589. V čase jesenného ťahu na Slovensku ubudlo roku 2010 iba 34, z toho bol jeden úhyn, roku 2011 to bolo 30, z toho štyri úhyny a roku 2012 len osem a z toho boli štyri úhyny. Výsledok sa dal predpokladať. Naši poľovníci nebudú chodiť počas jelenej, danielej alebo muflonej ruje s brokovnicou na dlhozobky a nemajú ich ani odkiaľ vyháňať so psami, ako je to v južných krajinách Európy. Desaťročia boli zvyknutí vítať s puškou posla jari, nostalgicky spomínajú na príjemné večerné stretnutia v revíri pri tej príležitosti, za jemného vánku a štebotu vtáctva. Zmenu pokladajú za porušenie našich poľovníckych tradícií. Samozrejme, nikto poľovníkom nebráni bez pušky pozorovať dlhozobky na jarnom ťahu, ale...

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode