Zaujímavosti

08.02.2018 14:13

Životné jubileum JUDr. Vladimíra Štulrajtera

Krásneho životného jubilea 70 rokov sa v týchto dňoch dožíva náš člen, skúsený a zanietený poľovník Vladko Štulrajter. Jubilantovi želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného elánu, pohody a samozrejme ešte veľa poľovníckych úspechov.
15.01.2018 21:03

Životné jubileum MUDr. Michala Masaryka

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea člen nášho poľovníckeho združenia a vášnivý poľovník  MUDr. Michal Masaryk. V mene všetkých členov náško PZ, Miškovi želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a jemu povestného pozitívneho prístupu k životu. Jubilantovi, želáme aby mu...
05.09.2017 21:32

Spomienka na Ing. Jána Kučeru

Dňa 3. septembra 2017 nás navždy opustil zakladajúci člen PZ Brdo a zaslúžilý člen poľovníckeho združenia BRDO I. Ostrá Lúka, Ing. Ján Kučera. Dožil sa krásnych 92 rokov, 6 mesiacov a 9 dní. Venujte mu tichú spomienku.
14.01.2017 16:53

Životné jubileum Janka Bartoša

 V týchto dňoch sa životného jubilea- polstoročnice dožíva člen nášho poľovníckeho združenia a náš poľovnícky hospodár Janko Bartoš. Vitaj medzi päťdesiatnikmi Janko! Do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody. V mene všetkých členov nášho PZ, jubilantovi želáme...
02.04.2016 19:56

Kontrolné streľby

Za príjemného jarného počasia sme sa v sobotu 2. apríla stretli na kontrolných streľbách na strelnici v Sielnici. Každý člen a čakateľ si pred začínajúcou poľovníckou sezónou nielen opať overil svoje strelecké schopnosti, ale mal aj možnosť si pod odborným dohľadom nastreliť svoje zbrane. Už sa...
15.03.2016 20:31

Chovateľská prehliadka trofejí OPK Zvolen

Počas siedmich dní, presnejšie v termíne od 14. do 20. marca mala šancu sa odborná poľovnícka ale aj laická verejnosť oboznámiť s trofejami ulovenej a uhynutej zveri v okrese Zvolen za poľovnícku sezónu 2015-2016. Na prehliadke samozrejme nechýbali ani trofeje z nášho revíru- a nemali sme sa veru...
15.06.2015 12:28

Gratulácia jubilantovi Ing. Rudolfovi Bambuchovi

V týchto dňoch sa okrúhleho životného jubilea- šesťdesiatín dožíva predseda nášho poľovníckeho združenia, dlhoročný a vášnivý poľovník, milovník prírody Ing. Rudolf Bambuch. V mene všetkých členov PZ mu prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného elánu a optimizmu,...
14.06.2015 13:14

Jubilant Ing. Ladislav Hudák

Zajtra sa  krásneho životného jubilea- 50. rokov dožíva tajomník nášho poľovníckeho združenia a zanietený poľovník Ing. Ladislav Hudák. Je nám veľkým potešením, zaželať Ti milý Lacko, zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá-veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. V mene...
21.04.2015 13:32

Vinš jubilantovi Ing. Jozefovi Zaliberovi

Dnes sa krásnych 75. rokov dožíva dlhoročný poľovník a člen nášho poľovného združenia Ing. Jozef Zalibera. Milý Jozef, nejeden v deň narodenín do rúk Tvojich vloží dary, položí Ti kvety na stôl so želaním, aby rástol rokov rad Ti ako stuha a zažiarila šťastia dúha. Aj my s veľkým potešením...
26.02.2015 13:09

Životné jubileum Ing. Jána Kučeru

Krásneho a úctyhodného životného jubilea- 90. rokov sa v týchto dňoch dožíva dlhoročný, skúsený poľovník a zaslúžilý člen nášho poľovníckeho združenia Ing. Ján Kučera. Pri tejto významnej udalosti mu v mene všetkých členov nášho PZ želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného optimizmu a...

Fotogaléria: Zo života PZ

Táto fotogaléria je prázdna.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode