Zaujímavosti

26.02.2015 13:09

Životné jubileum Ing. Jána Kučeru

Krásneho a úctyhodného životného jubilea- 90. rokov sa v týchto dňoch dožíva dlhoročný, skúsený poľovník a zaslúžilý člen nášho poľovného združenia Ing. Ján Kučera. Pri tejto významnej udalosti mu v mene všetkých členov nášho PZ želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného optimizmu a elánu,...
24.05.2014 19:29

Členská schôdza a brigáda

V sobotu 24. mája 2014 sa v priestoroch poľovníckej chaty konala členská schôdza PZ BRDO I. Ostrá Lúka, ktorej predchádzala doobedňajšia brigáda, kedy sa vykonalo čo bolo za potreby- vypiľovala sa mladina, stavali poľovnícke zariadenia ale aj chata prešla generálnym upratovaním. Na schôdzi sme boli...
18.05.2014 09:56

Kultúrna jar Adely Ostroluckej

V sobotu 17. majá sa na Ostrej Lúke konala už deviaty raz kultúrna jar Adely Ostrolúckej. Tentokrát bola pri príležitosti 190. výročia narodenia Adely Ostrolúckej v obci odhalená aj pamätná tabuľa. Deň si mohli návštevníci a obyvatelia obce spestriť zaujímavým kultúrnym a...
15.01.2014 17:12

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

MP SR vydáva Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v kategórii jeleň a jelienča, daniel a danielča a muflón a muflónča s cieľom predísť škodám na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach. Ministerstvo ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona...
01.11.2013 20:23

Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2013/2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o...
03.10.2013 11:29

Termín na predĺženie platnosti poľovného lístka

Pripomíname poľovníkom, ktorým na konci roka končí platnosť poľovného lístka, že v októbri je potrebné pomýšľať na jeho predĺženie. Žiadosť o predĺženie poľovného lístka je potrebné predložiť príslušnej obvodnej poľovníckej komore (podľa miesta trvalého pobytu), najneskôr 30 dní pred ukončením jeho...
25.09.2013 13:11

Gratulácia jubilantovi

V týchto dňoch sa krásneho životného jubilea dožíva dlhoročný predseda nášho poľovného združenia, vášnivý poľovník, svedomitý lesník, naslovovzatý odborník a milovník prírody Ing. Ján Bartoš. Svojimi poznatkami a vedomosťami z oblasti lesníctva a poľovníctva a  svojou energickou...
01.08.2013 13:31

Povolenie mimoriadneho lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 72 pism. m) a podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, POVOĽUJE...
29.05.2013 00:01

Divina z nášho revíru v relácií TV Markíza "Bez servítky"

Už dnes o 17:55 si budete môcť v relácií TV Markíza "Bez servítky" pozrieť ako pripravuje divinu pochádzajúcu z nášho poľovného revíru poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala. Uvidíme ako bude jeleninka chutiť maškrtným jazykom politikov. Upútavku na dnešnú reláciu nájdete tu.
28.05.2013 16:27

Novela zákona o poľovníctve

Na konci apríla 2013 poslanci Národnej rady SR (NRSR) opätovne schválili novelu zákona o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Tú na prerokovanie do parlamentu vrátil prezident Ivan Gašparovič. Plénum vyhovelo niektorým pripomienkam prezidenta a právnu...

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode