Ako sa má správať poľovný hosť

08.10.2013 12:42

Ešte v decembrovom čísle časopisu Naše poľovnictvo z roku 2011 bolo uverejnené zaujímavé "desatoro", ktoré bolo pôvodne na rube členskej poľovníckej legitimácie z roku 1950. Určené je primárne pre "poľovných hostí", má však čo povedať aj dnešným poľovníkom, či už sú hosťami, alebo patria k "domácim".

  1.  Na poľovačke sú vítaní len pozvaní hostia. Ak sa nemôžeš zúčastniť, zavčasu sa ospravedlň.

  2.  Príď včas, nezabudni na potrebné doklady. Zbraň, náboje a výstroj maj v poriadku.

  3.  Chovaj sa nenáročne, konaj a hovor tak, ako to vyžadujú poľovnícke mravy a spoločenská slušnosť.

  4.  Podriaď sa celku, dbaj na vzájomnú úctu a vedz, že spolupoľovníci majú rovnaké nároky a povinnosti ako Ty.

  5.  Dbaj na záujmy hostiteľa a pokyny vedúceho. Prispievaj ochotne k udržiavaniu poľovníckej kázne a poriadku. Neškriep sa, nereptaj a zbytočne nekritizuj.

  6.  Pamätaj, že zver je Božím tvorom ako Ty a že šetrnosť k nej je meradlom ľudskej i Tvojej kultúry. Strieľaj preto šetrne, neprepadávaj vášni a zbŕklosti, vedz si odoprieť výstrel v neistej situácii.

  7.  Hlavnou cnosťou strelca je opatrnosť.

  8.  Pušku, i nenabitú, nos ohľaduplne a vždy ústím hlavne nahor. Nabíjaj len na stanovišti a po pohone náboje vyber. Susedov neohrožuj nabitou zbraňou. Za mrazu, ľadovice, proti vode pri nízko tiahnucej pernatej opatrnosť zvyšuj.

  9.  Dobrá myseľ je poľovníckou zdvorilosťou, skromnosť najvyššou cnosťou. Oboje si zachovaj aj pre posledný pohon.

  10.  Poľovníctvo je ukázneným lovectvom. Poučuj sa od skúsených a v odbornej tlači. Dbaj na stavovskú organizáciu.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode