Archív článkov

28.11.2013 12:11

Muflónia ruja

S prebiehajúcou rujou muflónej zveri, Vám prinášame článok Jozefa Ferenca uverejnený v minuloročnom decembrovom čisle časopisu MYSLIVOST (12/2012) "Muflón- našiel u nás domov", veríme že aj skúsení poľovníci si tak občerstvia svoje vedomosti o tejto zveri. Jedným z mála živočíchov úspešne...
03.11.2013 17:32

Streľba pod uhlom

V členitom teréne poľovník často strieľa na zver do kopca alebo z kopca. Ako správne zamieriť? V júlovom časopise Poľovníctvo a rybárstvo z roku 2011 bol uverejnený nasledovný článok, ktorý má za cieľ čitateľovi priblížiť náležitosti streľby pod uhlom. Autor v ňom uvádza, že pri rovnakej...
01.11.2013 20:23

Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2013/2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o...
28.10.2013 11:23

Čaro spoločných poľovačiek

Posledné mesiace v roku sa nesú v znamení spoločných poľovačiek. Ich priebeh - od nástupu až po skončenie - iste poznajú všetci poľovníci, ale väčšine nepoľovníckej verejnosti ostávajú záhalené rúškom tajomstva. Preto je potrebné verejnosť oboznamovať s tým, že spoločná poľovačka na diviaky,...
20.10.2013 17:09

Danielia ruja

S prebiehajúcou danieliou rujou, by sme radi upriamili Vašu pozornosť na článok Jozefa Ferenca s názvom Danielia pieseň lásky, ktorý bol uverejnený v septembrovom čísle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (9/2013). Dnes už len veľmi ťažko posúdime hlavnú príčinu vysadenia daniela škvrnitého (Dama...
08.10.2013 12:42

Ako sa má správať poľovný hosť

Ešte v decembrovom čísle časopisu Naše poľovnictvo z roku 2011 bolo uverejnené zaujímavé "desatoro", ktoré bolo pôvodne na rube členskej poľovníckej legitimácie z roku 1950. Určené je primárne pre "poľovných hostí", má však čo povedať aj dnešným poľovníkom, či už sú...
03.10.2013 16:12

Zbraň ako nástroj sebapoznávania

Autor: Ján Krnáč Kolegovia poľovníci, istotne poznáte ten stav, keď máte podľa seba dobrý deň, všetko sa zdá byť v poriadku, ale výsledky vašej streľby sú „úbohé". Ako je to možné ? Existuje okrem dobrej streleckej techniky ešte niečo, čo ovplyvňuje výsledok streľby ? Máte pravdu, existuje – volá...
03.10.2013 15:51

Zariadenia na predkladanie krmiva

Dávame do Vašej pozornosti článok doc. Ing. Ladislava Zelinku, PhD., a Ing. Tibora Benčiča, ktorý bol uverejnený v minuloročnom októbrovom čísle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo pod názvom "Pod strechou", veríme že Vám poskytne potrebné informácie. Klasické jasličkové kŕmidlo...
03.10.2013 11:29

Termín na predĺženie platnosti poľovného lístka

Pripomíname poľovníkom, ktorým na konci roka končí platnosť poľovného lístka, že v októbri je potrebné pomýšľať na jeho predĺženie. Žiadosť o predĺženie poľovného lístka je potrebné predložiť príslušnej obvodnej poľovníckej komore (podľa miesta trvalého pobytu), najneskôr 30 dní pred ukončením jeho...
30.09.2013 12:34

Údržba a ošetrovanie vábničiek

Tento mesiac Vám dávame do pozornosti článok Františka Stoličného, ktorý vyšiel v minuloročnom júlovom čísle časopisu MYSLIVOST (7/2012) zaoberajúci sa strastlivosťou o vábničky. K individuálnemu spôsobu poľovania patrí vábenie zveri. Preľstiť ostražitú poľovnú zver a vtáctvo a privábiť...

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode