Gratulácia Ing. Jánovi Bartošovi

25.09.2018 08:27
V týchto dňoch sa  požehnaného okrúhleho životného jubilea dožíva dlhoročný predseda nášho poľovníckeho združenia, vášnivý poľovník, svedomitý lesník, naslovovzatý odborník a milovník prírody Ing. Ján Bartoš.
Janko, jemu vlastným a neodmysliteľným energickým prístupom a svedomitou prácou a pričinením významne prispel k budovaniu a rozvoju tradície lesníctva a poľovníctva nielen v našom PZ, ale v celom regióne. Svoju prácu na pracovisku i vo zvolených funkciách v rámci poľovníckej samosprávy, vždy vykonával čestne, svedomite, zodpovedne, bez ohľadu na svoj voľný čas. Nielen odbornými a fundovanými radami sa zapája do činnosti nášho PZ, stále aktívne poľuje, stará sa o zver a zveľaďovanie PZ. Poľovníctvo vždy chápal a chápe ako súčasť ochrany prírody a vedie k tomu nielen najmenších, ale o svoje bohaté skúsenosti sa podelí aj so začínajúcimi poľovníkmi.
Za jeho prácu a úsilie, ktoré vynaložil pri zveľaďovaní poľovníctva, mu patrí naše úprimné poďakovanie. Jubilantovi želáme pevné zdravie, sily, rodinnej pohody, životného optimizmu a ešte veľa poľovných úspechov.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode