Životné jubileum JUDr. Vladimíra Štulrajtera

08.02.2018 14:13

Krásneho životného jubilea 70 rokov sa v týchto dňoch dožíva náš člen, skúsený a zanietený poľovník Vladko Štulrajter. Jubilantovi želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného elánu, pohody a samozrejme ešte veľa poľovníckych úspechov.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode