Spomienka na Ing. Jána Kučeru

05.09.2017 21:32

Dňa 3. septembra 2017 nás navždy opustil zakladajúci člen PZ Brdo a zaslúžilý člen poľovníckeho združenia BRDO I. Ostrá Lúka, Ing. Ján Kučera. Dožil sa krásnych 92 rokov, 6 mesiacov a 9 dní. Venujte mu tichú spomienku.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode