Povolenie mimoriadneho lovu raticovej zveri

01.08.2013 13:31

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 72 pism. m) a podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, POVOĽUJE vo všetkých revíroch MIMORIADNY LOV týchto druhov zveri:

JELENICA - od 1.8.2013 do 15.8.2013 vrátane a od 1.12.2013 do 31.12.2013 vrátane, 

JELIENČA - od 1.8.2013 do 15.8.2013 vrátane,

DANIELKA - od 1.8.2013 do 15.8.2013 vrátane,

DANIELČA - od 1.8.2013 do 15.8.2013 vrátane.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode