Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2013/2014

01.11.2013 20:23

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o poľovníctve, po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnou ochranou prírody SR určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2013/2014 pre poľovné revíry v pôsobnosti týchto okresných úradov nasledovne:

ZVOLEN- 5 KS, bez obmedzení

V prípade, že Vám Diana dopraje tento krásny poľovnícky úspech, inštrukcie ako postupovať po odstrele nájdete TU.pdf (1644448)

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode