Jubilant Ing. Ladislav Hudák

14.06.2015 13:14

Zajtra sa  krásneho životného jubilea- 50. rokov dožíva tajomník nášho poľovníckeho združenia a zanietený poľovník Ing. Ladislav Hudák. Je nám veľkým potešením, zaželať Ti milý Lacko, zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá-veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. V mene všetkých členov nášho PZ, jubilantovi prajeme dobrú mušku a ešte veľa poľovníckych úspechov.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode