Gratulácia jubilantovi Ing. Rudolfovi Bambuchovi

15.06.2015 12:28

V týchto dňoch sa okrúhleho životného jubilea- šesťdesiatín dožíva predseda nášho poľovníckeho združenia, dlhoročný a vášnivý poľovník, milovník prírody Ing. Rudolf Bambuch. V mene všetkých členov PZ mu prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa životného elánu a optimizmu, aby aj naďalej zanietene a s nadšením  prispieval k zveľaďovaniu nášho PZ a napomáhal k výchove ďalších poľovníckych generácií. Jubilantovi želáme pevnú mušku a ešte veľa poľovníckych úspechov.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode