Gratulácia jubilantovi

25.09.2013 13:11

V týchto dňoch sa krásneho životného jubilea dožíva dlhoročný predseda nášho poľovného združenia, vášnivý poľovník, svedomitý lesník, naslovovzatý odborník a milovník prírody Ing. Ján Bartoš. Svojimi poznatkami a vedomosťami z oblasti lesníctva a poľovníctva a  svojou energickou prácou významne prispel k budovaniu a rozvoju tradície lesníctva a poľovníctva nielen v našom PZ, ale v celom regióne. Jemu vlastný, zodpovedný a dôrazný prístup v starostlivosti o zver a  pri organizovaní poľovníckych podujatí si však nenecháva len pre seba, spolu s úctou k poľovníckym tradíciám, ho trpezlivo vštepuje aj mladým generáciám. Jubilantovi želáme pevné zdravie, veľa životného optimizmu, presnú mušku a ešte veľa poľovných úspechov.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode