Akú zbraň si kúpiť?- Časť 2.

13.06.2015 14:15

Autor: Tomáš Krivjanský

Prinášame pokračovanie praktických informácií na tému „akú zbraň si kúpiť“, s ktorou sme začali v minulej časti. Vysvetlili sme si starú poľovnícku múdrosť  - hlaveň strieľa ale pažba triafa. V dnešnej časti sa rozoberieme:

  • Zapažbenie
  • Hlaveň
  • Remeň
  • Pútka

a prinesieme zopár rád, na ktoré treba myslieť pri kúpe zbrane.

Zapažbenie 

Správne zapažbená puška je taká, pri ktorej môžeme popod hlaveň od ústia až po puzdro záveru (prednú príchytnú skrutku), čiže v celej dĺžke pasívneho zapažbenia, pretiahnuť cigaretový papierik bez toho, že by niekde uviazol alebo sa zadrhol. Pažba sa v tomto úseku nemôže dotýkať hlavne! Dôležité je dotiahnutie pažby dvoma skrutkami k puzdru záveru. Skrutky musia byť pevne dotiahnuté a nesmú sa samovoľne povoľovať. Pri každom dotiahnutí alebo povolení prednej, alebo zadnej skrutky sa mení nastrelenie zbrane.

Najväčším nepriateľom presnej streľby je skrutka, ktorou je upevnená hlaveň v prednej časti pažby, obyčajne pod cieľnikom. Väčšinou sa vplyvom tepelných rozdielov sama povoľuje. Jej priťahovaním sa veľmi ovplyvňuje predpätie medzi hlavňou a pažbou. Najlepšie je, ak sa tejto takmer zbytočnej skrutky zbavíme a otvor po nej zakryjeme. V prípade, že je hlaveň správne zapažbená tak, že pri streľbe nevzniká pnutie ani tlak medzi hlavňou a pažbou, potom je voľba polopažbovej alebo celopažbovej guľovnice otázkou vkusu a individuálnych potrieb strelca a nie technických výhod či nevýhod zbrane.

Hlaveň 

Hlavne, ktoré opustia továreň sú prakticky všetky výborné, odskúšané a presné. To si však môžeme overiť iba po aplikovaní skúseností z predchádzajúceho textu o zapažbení zbrane. Ak napriek tomu zistíme nedostatky v presnosti streľby, je to známkou toho, že zbraň najpravdepodobnejšie ušla pozornosti technickej kontroly. Takáto zbraň patrí v rámci záruky a reklamácie naspäť do továrne.

Polemika okolo krátkych či dlhých hlavní je zbytočná. Dnešné zápalné a hnacie náplne sú tak dokonalé, že stačia zhorieť i v tých najkratších hlavniach a dať strele požadovanú energiu. Rozdiel vo výkone je pre poľovnícku prax z tohto hľadiska zanedbateľný.

Výhoda dlhých hlavní spočíva jedine v predĺženej zámernej, čo je výhodnejšie pre pretekársku streľbu bez puškového ďalekohľadu. Tu sa uplatní aj ich väčšia váha (pochopiteľne v príslušnej tolerancií danej streleckým poriadkom), ktorá u výkonného poľovníka nie je práve vítaná.

Remeň 

Tvorí zanedbateľnú položku, ale je nevyhnutnou súčasťou zbrane. Mal by byť podšitý látkou, aby neskĺzaval z ramena. Najlepšie sa na to hodí filc. Remeň musí byť pevný, lebo neraz ho použijeme aj na inú prácu, ako len nosenie zbrane. Dvojité remene umožňujú nosenie zbrane na chrbte, na oboch pleciach, čo doceníme najmä pri sťahovaní streleného kusa zo svahu do doliny.

Pútka 

Pútka na remeň sú tiež nezanedbateľnými doplnkami zbrane. Niektoré sú tak hlučné, že pri pohybe zbrane počuť ich cvengot v lesnom tichu na veľkú vzdialenosť. Obyčajne sa ozvú vtedy, keď sa potichu približujeme k zveri. Treba ich vopred „umlčať“ namazaním, prípadne vložením vymedzovacích silónových pásikov. Ak je horné pútko umiestnené v prednej časti pažby bližšie k spúšti, zbraň má snahu skĺzavať na pleci do vodorovnej polohy. Sústavné naprávanie zbrane pri nosení potom poľovníka zbytočne znervózňuje a odpútava jeho pozornosť od okolia.

Na čo nezabudnúť pri kúpe zbrane 

Pri kúpe zbrane treba odskúšať nábeh náboja (zo zásobníka alebo nábojovej schránky) do nábojovej komory zbrane so všetkými druhmi používaného streliva. Náboje musia vchádzať do nábojovej komory hladko. Nesmú sa zadrhávať, narážať, a to ani pri použití rôznych sériovo vyrábaných striel. Pri kúpe staršej zbrane nám najviac „prezradí“ ústie hlavne, kužeľovitý prechod z nábojovej komory do vývrtu hlavne, stav drážok a polí na prvých 15 centimetroch a otvorený záver. Ako laická orientačná pomôcka veľmi pomôže vloženie a mierne zatlačenie strely príslušného kalibru do ústia hlavne. Strela do hlavne nesmie vniknúť celá. Ústie musí byť hladké, súmerné, neotlčené, prípadne lesklé, ale najmä nevypálené. Medzi nábojnicou a ústím hlavne musí byť viditeľná časť strely od 1 do 9 mm podľa kalibru zbrane. Napríklad u nových guľovníc .222 Remington je to 1,5 mm; u 5,6 × 52 R je to 1 mm; 7 × 64 s 9 g strelou má 5 mm; 6,5 × 57 s 10,3 g strelou má 9 mm a podobne. Ak pri guľovej zbrani je viditeľnosť časti strely menšia ako 1 mm, je najvyšší čas vymeniť hlaveň, pretože hĺbka drážok býva približne 1/50 priemeru vývrtu medzi poliami a mohlo by vznikať zvýšené podfukovanie plynov okolo strely, zvyšovanie vypaľovania vývrtu zbrane, zhoršenie rozptylu, čo má za následok nepresnosť streľby, až nebezpečnosť zbrane.

Kužeľovitý prechod z nábojovej komory do drážok nesmie byť poškodený. Musí byť v celej dĺžke čistý a hladký. Nesmú sa objaviť vypálené plôšky. Záver v zadnej polohe by nemal mať väčší výkyv ako 20 mm. Nesmie byť zváraný a neodborne opravovaný. Veľa sa dá zistiť aj z vystrelenej nábojnice, ktorá kopíruje tvar nábojovej komory. Takto zistíme, či nebola komora upravovaná na iné strelivo. Záver nesmie po vystrelení viaznuť. Musí sa dať ľahko otvoriť a vytiahnuť nábojnicu. Nakoniec treba odskúšať spúšťový mechanizmus, či vôbec funguje, či nemá záskoky, nezadrháva sa, dá sa nastaviť, alebo či samočinne nespúšťa.

Toto sú najdôležitejšie zásady pri kúpe zbrane, ktoré by sa nemali zanedbať. Teraz už ostáva len vstúpiť do obchodu, prípadne si vybrať zbraň z ponuky v inzerátoch. Možno vám pri tom pomôžu niektoré kategórie zbraní, ktorých popis bude nasledovať. Pripravená je pre vás téma guľové a guľobrokové zbrane v ČSSR, ČR a SR.

***

Článok je prebratý zo stránky www.kampolovat.sk                                                        © 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode