Akú zbraň si kúpiť?- Časť 1.

13.05.2015 14:11

Akú zbraň si kúpiť? - časť 1.

Autor: Tomáš Krivjanský

Všeobecné rady

Takmer každý poľovník si v duchu položil otázku: Akú zbraň si kúpiť? Budeme sa zaoberať najskôr guľový mi a guľobrokovými  zbraňami,  akú  guľovú  (guľobrokovú)  zbraň  si  kúpiť  a  kto  by  vedel  poradiť. Vo všeobecnosti to končí tak, že rozhodnutie o kalibri, prípadne druhu zbrane, sa nechá na skúsenejšieho priateľa poľovníka, ktorý už predsa nastrieľal veľa zveri, a teda vie „zodpovedne“ poradiť. Nie vždy však takáto „rada“ môže byť správna, najmä keď berieme do úvahy tú skutočnosť, že guľové zbrane súčasnej produkcie sú v podstate všetky dobré, presné a na bežnú poľovnícku vzdialenosť vhodné na odstrel zveri, ktorá sa u nás vyskytuje.

Pretože sa chceme vyhnúť vnucovaniu vlastných názorov, nechávame odborné objasnenie na nasledujúce kapitoly. Našou snahou je dosiahnuť, aby aj menej skúsený poľovník, ktorý nie je na patričnej odbornej úrovni, mohol uplatniť vo výbere svoj subjekt a bez „zaručene overených rád“ si odniesol z predajne zbraň, ku ktorej bude mať dôveru a ktorá sa mu stane dlhoročnou priateľkou, pomocníčkou a ochrankyňou pri potulkách za krásami poľovníckych zážitkov.

Hlaveň strieľa, ale pažba triafa

Niekedy  aj  nová  zbraň  nám  môže  pripraviť  nepríjemné  prekvapenia,  preto  si  povieme  niekoľko  slov o zapažbení zbrane. Nie však z hľadiska krásy, ale účelu a potreby. Týka sa to klasických jednohlavňových, opakovacích guľovníc (nie kozlíc) celopažbových (obr. 1A) alebo polopažbových guľovníc.

Stará a poľovníckou praxou potvrdená múdrosť, že hlaveň strieľa, ale pažba triafa, je pre viacerých nezasvätených akýmsi zaklínadlom, ktoré si často zle vysvetľujú. Myslia si, že keď správne zamieria, dobre zadržia a spustia, musí to byť tam kde chceli. Malo by to tak byť, ale nie je. „Prosím ťa vystreľ z toho! Doteraz mi to strieľalo presne a teraz doľava a ešte aj dole. Pritom som nebol ani „vonku“, takže som do ničoho nemohol vraziť a zmeniť nástrel. Naviac mám zbraň zatvorenú a nikto sa k nej nemohol dostať. Neviem, čo je s tým.“ Takýto býva obyčajne úvod, s ktorým prichádzajú nešťastní kolegovia.

Obr. 1. Druhy pažieb. A - jednotná pažba guľovej poľovnej zbrane; 1 predpažbie, 2 nos predpažbia, 3 krk, 4 pištľová rukoveť, 5 nos, 6 chrbát, 7 lícnica, 8 hlavište, 9 päta hlavišta. B - pažby brokových poľovných zbraní; 1 anglická, 2 francúzka, 3 nemecká, 4 americká, 5 Monte Carlo

Pažba

Neraz už pri prvom uchopení zbrane zistíme, o čo ide. Pažba! V prvom rade si musíme uvedomiť, že pažba (obr. 1B) nie je na to, aby držala hlaveň. Koľko strelných zbraní nemá pažbu vôbec, prípadne len náhradné sklopné zariadenie, ktoré nemá s hlavňou nič spoločného. Pažba predovšetkým umožňuje pohodlné anatomické držanie zbrane v čase od zamierenia po výstrel. Chráni ruku pred popálením pri väčšom počte výstrelov rýchlo za sebou. Chráni hlaveň pred mechanickým poškodením zvonku. Prípadne plní ešte ďalšie funkcie prameniace z požiadaviek špecifického použitia (funkčné pažby pre telesné a zdravotné odchýlky, pažby viacúčelového použitia a pod.).

Zle upravená pažba znehodnotí aj vynikajúcu guľovnicu, a to i vtedy, keď nám „sedí ako šitá na mieru“. Musíme brať zreteľ na základné fyzikálne zákony, podľa ktorých sa rôzne materiály (drevo, kov) správajú inakšie v horúcom, teplom, studenom, mrazivom, suchom, daždivom a inom prostredí.

Nejeden poľovník, ktorý vlastnil celopažbovú guľovnicu zistil, že po  odrezaní  (skrátení)  pažby  mu začala guľovnica presnejšie strieľať. Vysvetlenie je celkom jednoduché. V továrni sú hlavne sériovo osadzované do pažieb a expedované na trh. Obyčajne je hlaveň dotiahnutá k pažbe tak, že drevo k nej silne prilieha. Drevo vplyvmi prostredia mení svoj tvar inakšie ako kov. Pažba sa ohýba, krúti, naťahuje, skracuje, podľa druhu, tvaru, rastu aj porezu dreva. Pritom svojím pnutím vyvoláva také vyhnutie hlavne, že môže urobiť na 100 metrov odchýlku 20 cm aj viac.

Pri streľbe sa zasa zahrieva hlaveň, ktorá sa predlžuje, ale pretože je uchytená v pažbe, jej pnutie a deformácia nie sú rovnomerné a sú ovplyvňované upevnením a tlakom pažby. Tieto odchýlky sa najviac a naj- markantnejšie prejavujú pri celopažbových guľovniciach, pretože rameno sily pôsobiace na hlaveň je prakticky po celej dĺžke hlavne.

V nasledujúcej časti si povieme niečo o správnom zapažbení, hlavniach, remeni a pútkach. Určite oceníte rady pri kúpe zbrane, čo treba odskúšať a čo si všímať pri kúpe staršej zbrane.

***

Článok je prebratý zo stránky www.kampolovat.sk

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode