Zbraň ako nástroj sebapoznávania

03.10.2013 16:12
Autor: Ján Krnáč

Kolegovia poľovníci, istotne poznáte ten stav, keď máte podľa seba dobrý deň, všetko sa zdá byť v poriadku, ale výsledky vašej streľby sú „úbohé". Ako je to možné ? Existuje okrem dobrej streleckej techniky ešte niečo, čo ovplyvňuje výsledok streľby ?

Máte pravdu, existuje – volá sa to nálada. Nálada odzrkadľuje fyzickú pohodu. Stupnica úspešnosti streľby má na jednej strane kúsky z „úmyslu zasiahnuť", trošky agresivity ambície a nadšeného zápalu a na druhej strane nerozhodnosť, neistotu, nadmernú opatrnosť, nedostatok ambícií a negatívnu autosugesciu ( „tak či tak netrafím" ). V prípade streľby zo zbrane v rámci tohto aspektu sú vzťahy viac menej jasné a ukazuje sa tu možnosť na ich korekciu – zbraň ako nástroj sebapoznávania. Tieto psychologické aspekty pri streľbe nie je možné zanedbať. Ako ukazujú výsledky psychologických štúdií, duševný stav strelca určuje na 80 % úspech alebo neúspech pri streľbe. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžu zabezpečiť technicky bezpečnú a presnejšiu streľbu.

Prvou zložkou je sebavedomie. Definícia sebavedomia alebo (najmä v druhom význame zriedkavo) sebauvedomenia môže byť vo filozofii, sociológii a psychológii:  vedomie seba samého, pozri sebavedomie (vedomie seba samého) (zvýšená) sebadôvera. Poznať sám seba- hoci to znie veľmi jednoducho, každý kto sa vydal cestu sebapoznania vie, že je to dlhá cesta, ak nie priam nekonečná. 

Často krát je možné vidieť, že po „zbabranej" streľbe začne strelec najskôr obviňovať pušku alebo náboje. A najbližšie sa bude pýšiť novou zbraňou alebo nábojmi od iného výrobcu. Všetko je to dôsledok podlomenej dôvery. Umocňujú to ešte dobre mienené rady, či poznámky od „dobrých" kamarátov. Stále platí, že „ Kto nesie zbraň so strachom a obavami, toho nechá v štichu".

Priaznivé výsledky streľby by sa mali stať zvykom, čomu by mal napomôcť pravidelný výcvik. Aby nedochádzalo k oslabovaniu dôvery vo vlastnú zručnosť je nutné identifikovať príčiny zlyhania, aby ich bolo možné odstraňovať. Dôležitú úlohu tu zohráva „pozitívna energia", ktorá prispieva k odstraňovaniu pochybností o vlastných schopnostiach. Často krát sa po minutí prvej streľby s väčšou energiou a odhodlaním pustíte do druhej streľby, ktorá môže mať horšie podmienky. Najmä emočný stav má podstatný vplyv na výsledok, ak je technika správna.

Radosť a pozitívna nálada: V jednom článku som čítal vetu "Kto je nelojálny a bez názoru, ten nech nechá zbraň visieť na klinci". V niečom na tom pravdy je. Strelec by sa nemal dať ovplyvňovať svojím okolím. Nie je to však tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Často krát to spôsobuje obava z pohŕdania čí výsmechu, alebo ho už na žiadnu spoločnú poľovačku nezavolajú. Je potrebné zachovať určitú vyrovnanosť a nepovažovať okolie za „smrteľných" nepriateľov, to len niektorí túžia po jeho chybnej streľbe a chcú mať len ďalší objekt na zábavu. Nepresnosť streľby je v tomto prípade spôsobená „ príliš úzkostlivou starostlivosťou", čo na to okolie. Je vždy potrebné zachovať dobrú náladu. Čím je strelec starší v dôsledku zhoršeného zraku a pomalších reakcií, tým väčší je priestor pre spontánnosť a intuitívnosť pri streľbe. Ďalší strelci však obhajujú spôsob v duchu slovného spojenia „ Ja ťa vymažem z neba ! ". V tomto prípade nejde o nič iné, než o pózovanie na jednej strane a na druhej strane o najhorší zlozvyk. Ak chceme hovoriť o psychológii streľby, musíme rozlišovať na čo by sme nemali myslieť a na čo by sme mali myslieť. Pred samotnou streľbou nemyslieť na predchádzajúci neúspech, ale plne sa koncentrovať na cieľ. Je vhodné kontrolovať správnosť streleckej pozície, pozíciu cieľa. Všetky zmysly strelca musia byť zamerané na cieľ, bez toho aby konal intuitívne a spontánne. Nedostatky ako nevhodné oblečenie a obuv pre dané počasie, nezodpovedajúca zbraň atď. môže strelec rýchlo identifikovať a odstrániť. Podobne hlad a smäd nie sú žiadny problém. Otázkou však zostáva, ako riešiť prítomnosť nepríjemného „kolegu" poľovníka, nervozitu, úzkosť a napätie. V literatúre sa často uvádza, že najjednoduchšie metódy sú často najlepším riešením. Aj keď sa dostanete do stavu roztržitosti, pretože sa váš psík trhá na remeni, sústreďte svoje myšlienky na cieľ - potom trafíte. Pred streľbou kľudný uvoľnený stav mysle prispieva k bezpečnej a presnejšej streľbe.

Podľa posledných výskumných prác na mozgu, duševné simulácie ( vizualizácia ) pomáhajú dosahovať podobné výsledky ako pri tréningoch streľby. Ide o to, že si strelec premieta streľbu napr.každé ráno vo svojej hlave. Proti nervozite môže strelec využiť aj dýchaciu techniku. S trochou praxe je možné dosiahnuť potlačenie nervozity. Na dosiahnutie uvoľnenej nálady je tiež možné využiť rôzne techniky meditácie. Pre niekoho však meditácie nemusia byť tou správnou šálkou čaju.

Pomôcť skvalitniť streľbu môže aj cyklus úspechu podľa B. Millera, ktorý je schematicky znázornený na pripojenom obrázku.

clanok_flinta_ako_nastroj_sebapo2

Upevniť sebavedomie ako jadro pre (lovecký) úspech: To má za následok len kladné spätné väzby.

Viem, že niektorému čitateľovi sa predchádzajúce riadky môžu zdať trochu zložité na pochopenie, ale verím, že kolegom poľovníkom pomôžu ďalej zlepšovať ich techniku streľby a dosahovať stále lepších výsledkov.

 ***

Článok je prebratý zo stránky www.horár.sk


 

 

***

Článok je prebratý zo stránky www.horar.skViac tu: https://pzbrdo1.webnode.sk/news/strelba-do-kukuricneho-pola/


 

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode