Termín na predĺženie platnosti poľovného lístka

03.10.2013 11:29

Pripomíname poľovníkom, ktorým na konci roka končí platnosť poľovného lístka, že v októbri je potrebné pomýšľať na jeho predĺženie. Žiadosť o predĺženie poľovného lístka je potrebné predložiť príslušnej obvodnej poľovníckej komore (podľa miesta trvalého pobytu), najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti, t.j. do 1.decembra.

Žiadosť je možné podať už teraz. Platnosť nového poľovného lístka je až od 1. januára nasledujúceho roka t.j. do konca roka platí starý poľovný lístok, ktorý po skončení jeho platnosti treba odovzdať na obvodnej poľovníckej komore. Starý PL nie je potrebné odovzdať osobne, môže byť zaslaný aj poštou. S tým, že ak si túto povinnosť nesplníte a starý PL neodovzdáte, dopúšťate sa priestupku, za čo môže OLU podľa platnej legislatívy uložiť pokutu.

Ku žiadosti budete potrebovať vyplnenú  žiadosť, dve fotografie formátu 3x3,5 cm, súhlas dotknutej osoby, potvrdenie o poistení proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka a členstvo v komore. Je potrebné sa preukázať platným občianskym preukazom a uhradiť poplatok za predĺženie PL vo výške 20 eur. Výpis z registra trestov predkladať netreba.

Potrebné dokumenty k predĺženiu PL nájdete tu.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode