Novela zákona o poľovníctve

28.05.2013 16:27

Na konci apríla 2013 poslanci Národnej rady SR (NRSR) opätovne schválili novelu zákona o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Tú na prerokovanie do parlamentu vrátil prezident Ivan Gašparovič. Plénum vyhovelo niektorým pripomienkam prezidenta a právnu normu na druhý raz prijalo.

Hlava štátu mala výhrady voči úpravám spôsobu odvolávania poľovníckeho hospodára v prípade, že o jeho odvolanie požiada užívateľ poľovného revíru, avšak poslanci túto pripomienku neodobrili. Prezident Gašparovič nesúhlasil ani s paragrafmi o spoločnej poľovačke, ani to však zákonodarcovia neakceptovali. Účinnosť novely je od 1. júla 2013, okrem § 51 ods. 3, § 51 ods. 8 posledná veta, § 77 a § 82 ods. 2, kde je účinnosť odložená na 1. januára 2014.

Podľa predkladateľa-MPRV prijatá novela zákona má zjednodušiť niektoré postupy pri uznávaní a zmene hraníc poľovných revírov, ako i postupy pri priebehu zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktorým patrí právo rozhodovať o podaní žiadosti o uznanie a zmenu hraníc poľovných revírov.

Rezort agurmentoval skutočnosťou, že aplikáciou niektorých ustanovení zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v praxi sa ukázalo, že je potreba tieto postupy zjednodušiť a presnejšie zadefinovať. Pri aplikácií zákona o poľovníctve v praxi tiež vyplynula potreba upraviť postup nakladania s poľovnými revírmi, ktoré sú tvorené najmenej z dvoch tretín poľovnými pozemkami vo vlastníctve štátu. Na zmeny v novele Zákone o poľovníctve nadväzuje aj nepriama novela zákona o lesoch.

Prehľad najdôležitejších zmien v zákone nájdete v krátkej prezentácií tu.ppt (969728).

Pre prehľadnosť pripájame aj úplné novelizované znenie zákona plné znenie zákona.pdf (404174)

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode