Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

15.01.2014 17:12

MP SR vydáva Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v kategórii jeleň a jelienča, daniel a danielča a muflón a muflónča s cieľom predísť škodám na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Ministerstvo ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 72 pism. m) a podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, vo všetkých poľovných revíroch, v ktorých bol schválený plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku szónu 2013/2014 POVOĽUJE

MIMORIADNY LOV:

  • jeleň lesný- jeleň a jelenica do 31. januára 2014
  • daniel škvrnitý- daniel a danielča do 31. januára 2014
  • muflón lesný- muflón a muflónča do 15. februára 2014.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode